ไส้ไก่เก็บสายไฟ / ไส้ไก่พันสายไฟ ทุกไซท์ ทุกขนาด 10เมตร สีขาว สีดำ Spiral Wrapping band for cable

รายละเอียด

ไส้ไก่เก็บสายไฟ / ไส้ไก่พันสายไฟ ทุกไซท์ ทุกขนาด 10เมตร สีขาว สีดำ

 

สีขาว 10เมตร

SW-8 = 60บาท/ถุง

SW-10 = 80บาท/ถุง

SW-12 = 90บาท/ถุง

SW-15 = 120บาท/ถุง

SW-19 = 160บาท/ถุง

SW-24 = 220บาท/ถุง

 

สีดำ10เมตร

SW-10 = 100บาท/ถุง

SW-12 = 120บาท/ถุง

SW-15 = 150บาท/ถุง

SW-19 = 190บาท/ถุง

 

สอบถามได้ค่ะ