สวิตลูกศร/ซีเล็คเตอร์สวิตช์ (Selector Switch) 220V 16A

50.00฿

  • สวิทซ์ลูกศร2 และ 3 จังหวะ
  • ซีเล็คเตอร์สวิตช์ (Selector Switch)
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการปิดและเปิดวงจรให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ตามต้องการ
  • ใช้สำหรับงานที่ต้องควบคุมด้วยมือ
  • การควบคุมวงจรไฟฟ้า 2-3 วงจร ให้สลับกันทำงาน
  • 220V
  • 16A
50.00฿
50.00฿