แผงไฟฟ้าพลาสติก PVC สีขาว

รายละเอียด

ใช้สำหรับติดตั้งวงจรทางไฟฟ้า ติดตั้งชุดสวิตปลั๊ก หรือ ติดมิเตอร์

 

มี5ขนาด

  • 4×6 นิ้ว 15 บาท

  • 6×8 นิ้ว 25 บาท

  •  8×10 นิ้ว 45 บาท

  • 10×12 นิ้ว 65 บาท

  • 13×15 นิ้ว 120 บาท